STYRELSEN

OCH KONTAKT

KARL-ERIK JANSSON

ORDFÖRANDE

Phone: 0702 33 98 87

SIW ERIKSSON

KASSÖR

Phone: 0730 46 41 97

HELENA BERGLI

SEKRETERARE

Phone: 0705 59 38 25

ÖVRIGA LEDAMÖTER

Zingoalla Rosenqvist

Alicia Bergli

Alfred Pirmann

Kjell Mattson

Teresa Loe

SUPPLEANTER

Petter Fransson

Catharina Berggren

Casten von Otter

Joakim Björk

Bengt Björk

Ulf Fredriksson

VALBEREDNING

Karin Tengvald (sammankallande)

Birgitta Lans

Per Olof Ohlberger

ARBETSGRUPPER

Nedan hittar du arbetsgrupperna med respektive ansvarig


Utställningsgruppen               Teresa Loe

Serveringsgruppen                  Kjell Mattsson

Brandbilsgruppen                    Karl-Erik Jansson

Lotterigruppen                         Siw Eriksson

Framtid Edsbro                        Casten von Otter

Eventgruppen                           Styrelsen

Samverkansgrupp                   Styrelsen

KONTAKTA OSS

För att kontakta Edsbro hembygdsförening, vänligen använd kontaktformuläret nedan, skriv på Facebook eller använd följande mejladress: edsbrohembygd@edsbrohembygd.se

 
 
 
Jag godkänner att föreningen behandlar mina kontaktuppgifter