LUCKBODEN

Luckboden

Vid olika evenemang vid Åsavallen öppnas luckorna på luckboden för lotteri, korvförsäljning mm beror på vilken typ av evenemang som anordnas.


Tidigare var byggnaden tre kiosker, men 2003 byggdes anläggningen ihop till en enda byggnad. Sen 1951 stod kioskerna på platsen.


Gåva av Gustav Nilsson, Valla.