RUSTHÅLLARBODEN

Rusthållarboden

Föreningen fick rusthållarboden som gåva av makarna August och Hilma Landén från Valla och byggnaden har stått på Åsavallen sedan 1945.


Boden användes under den tid då man hade indelta soldater. I boden förvarades rotesdragonens utrustning.