Pga den rådande situationen med corona/covid-19 har samtliga stora sommarevenemang, som fordonsträffen och midsommarfirandet, ställts in

EDSBRO

Flygfoto över Edsbro 1950

Flygfoto över Edsbro 1958

Flygfoto över Edsbro 1975

Historik

Edsbro är en gammal kulturbygd. Sedan tidig järnålder finns här ett stort gravfält med resta stenar. År 1653 kunde man räkna till 44 st, men nu finns endast ett fåtal kvar. Bruksmiljön, med sin bruksgata och röda längor är väl bevarade.


Namnet skrevs 1287 de Hæsabro. Här finns en dialektform æsa = "åsbornas". Edsbro kyrka är byggd på Åsby ägor. Den är belägen vid en bro där åsen genombryts av en å. 


Edsbro Kyrka började byggas under första delen av 1200-talet och fick flera tíllbyggnader under århundradenas lopp. 1625 fick kyrkan sin rika målningsskrud, den kalkades över på 1700-talet, då tog man även upp större fönster. Målningarna togs fram 1904. Kyrkvallen omnämns som tingsplats redan under medeltiden.

VÄGBESKRIVNING TILL EDSBRO.

från Stockholm:   

 E18 mot Norrtälje. Tag av vid Roslagsstoppet, följ väg 280 mot Rimbo.  Rimbo, sväng höger mot Östhammar väg 280. Framme efter 19 km. SL buss 639, hållplats Edsbro Kyrka eller Edsbro Centrum. 

                                                                                                   

Från Uppsala:

Följ väg 282 från rondellen vid Coop / Ikea, 5 mil. 

"Regnbågen" - konstverk skänkt av Alf Olsson vid hembygdsföreningens 80-års firande. Står nu i Edsbro-parken.

Sockenkrönika från 1951 av Karl-Arvid Grandin

FLYGBILDER ÖVER EDSBRO

Edsbro Hembygdsförening

Hitta till Åsavallen

Kontaktuppgifter

Hitta till smedjan

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Hemsideansvarig: Alicia Bergli