EDSBRO

FLYGFOTO ÖVER EDSBRO 1958

FLYGFOTO ÖVER EDSBRO 1975

FLYGFOTO ÖVER EDSBRO 1950

Historik

Edsbro är en gammal kulturbygd. Namnet skrevs 1287 de Hæsabro. Här finns en dialektform æsa = "åsbornas". Edsbro kyrka är byggd på Åsby ägor. Den är belägen vid en bro där åsen genombryts av en å.


Här finns bland annat en välbevarad masugn, röda arbetarbostäder, medeltidskyrka, en fin gammal smedja och ett gravfält från tidig järnålder.


Gravfält från tidig järnålder

Sedan tidig järnålder finns här även ett stort gravfält med resta stenar. År 1653 kunde man räkna till 44 st, men nu finns endast ett fåtal kvar. Bruksmiljön, med sin bruksgata och röda längor är väl bevarade.


Fornborgen "Lundboborg"

Den 210 meter långa fornborgen ligger uppe på höjden ovanför Edsbro-kyrksjön, på den tiden en väl använd vattenled. Borgen är troligtvis från aningen senare än gravfältet, då man tror att den uppfördes under folkvandringstiden (400-550 e.Kr). Idag finns bara ruinerna av den en gång så imponerande befästningen kvar, men den är ändå väl värt ett besök.


Edsbro kyrka

Edsbro Kyrka började byggas under första delen av 1200-talet, men sakristian, vapenhuset och det lägre koret i öst tillkom senare under medeltiden. Kyrkan fick flera tillbyggnader under århundradenas lopp.


1625 fick kyrkan sin rika målningsskrud med motiv ur Bibeln, inspirerade av medeltida muralmåleri. Målningarna kalkades över på 1700-talet, då tog man även upp större fönster. Målningarna togs fram igen 1904. 


Då norr var den onda sidan i medeltida folktro har Edsbros kyrka inga fönster mot detta väderstreck.


Kyrkvallen omnämns som tingsplats redan under medeltiden och kom att vara så en bit in på 1300-talet.


Edsbro masugnsbruk

1686-1919 drevs en masugn i Edsbro. För mer information, se sidan om Edsbro Masugn.


Edsbros järnvägsstation

När järnvägen anlades 1896 byggdes även en järnvägsstation, vilken stod färdig 1897. Järnvägsstationen står idag på hembygdsgården Åsavallen i Edsbro, för mer information se sidan om Godsmagasinet.

"Regnbågen" - konstverk skänkt av Alf Olsson vid hembygdsföreningens 80-årsfirande. Står nu i Edsbro-parken.

Sockenkrönika från 1951 av Karl-Arvid Grandin

FLYGBILDER ÖVER EDSBRO