GODSMAGASINET

Om godmagasinet

Godsmagasinet  är Edsbros  f.d. järnvägsstation som användes för avgående och ankommande gods och flyttades till Åsvallen efter grundens färdigställande 1982. Efter tågtrafikens upphörande fick hembygdsföreningen byggnaden som gåva från Norrtälje kommun.

Här visas idag också ett skol- och postmuseum från äldre tider. Gåva av Norrtälje Kommun och stod tidigare ungefär där Ica ligger idag.

Skolmuseum

Skolmuseet har inredning från Sättraby skola, skänkt av Sigvard Larsson.

Postmuseum

Postmuseet har inredning från Edsbros gamla poststation, skänkt av Karl Jansson (Post-Kalle).