EDSBROSVÄRDET

HISTORIK

Roslagens inre är rikt på historia. Spår av bosättningar, fornborgar och gravar kantar de gamla seglingslederna in i Uppland. Edsbro ligger vid en sådan led där fornfynd har påträffats som är äldre än vår tide-räkning. I Edsbro finns fem "vikingaborgar" och tusentals fornlämningar.

 

När järnvägen drogs genom Edsbro strax före 1900-talet, påträffades ett forntida svärd. Svärdet är eneggat, 80 cm långt med fästet som är 14 cm, klingans bredd är 5,8 cm. Det är lite kortare och har ett ovanligt fäste (handtag).Fästetungans hörn är utdragna till två långa snibbar och har tio nithål.

Fyndet daterades till förromersk järnålder – tusen år före vikingatiden.

År 1927 införlivades det med Statens Historiska Museums samlingar, nummer 10743:1.


Svärdet är hopböjt på tre ställen. Det var inte ovanligt att stormän begravdes med vapen som gjordes obrukbara. Svärden var ofta dyrbart utsmyckade och vida berömda. Många vapen från forntida epoker har påträffats, men inte så många är lika välbehållna som det från Edsbro.

 

Vi i Edsbro Hembygdsförening ser det avsiktligt deformerade svärdet som en anti-våldssymbol. Till hembygdsföreningens  80-årsjubileum 2014 har vi tagit fram en miniatyr i silver med hjälp av silversmeden Sören Carlander i Norrtälje. Smycket vill vi tillägna kampen mot den ökade spridningen av handvapen - knivar, skjutvapen och annan beväpning. Av behållningen har ca 25 procent gått till en svensk organisation som verkar i samma anda.

 

Juli 2014, Edsbro Hembygdsförening

gm Casten von Otter

Edsbro Hembygdsförening

Edsbro Hembygdsförening har tillverkat en kopia av originalstorlek, Lars Morén är smeden.

Denna kopia kommer att finnas till beskådning vid våra evenemang.

SVÄRDET SOM SMYCKE

En miniatyrkopia av svärdet säljs numera som halssmycke av Edsbro hembygdsförening.


Hänget finns både i blankt och oxiderat silver, är 3x1 cm och väger 7 gram.


Pris: 500 kr.


Säljs på föreningens evenmang eller efter överenskommelse. Är du intresserad av att köpa ett hänge och få det skickat (mot frakt) till det kan du alltid kontakta oss så löser vi det,

KOPIA AV EDSBROSVÄRDET

Av intäkterna av de 94 sålda exemplar av Silversvärdet som hörde till hembygdsföreningens jubileum gick 25% till Stiftelsen Ungdom mot Våld 2018. 


Se diplom och tackbrev.