SKOGSLADA

Skogslada

Museum med äldre jordbruksredskap och vagnar (när det ej är någon aktivitet där, exempelvis vid julmarknad). Skogsladan är en gåva av Yngve Andersson, Valla 1978 och flyttades till Åsavallen 1982. 2010 fick ladan ett nytt golv.


I störhuset intill som färdigställdes 1977 förvaras Edsbro sockens sista brandbil med en del av brandmännens utrustning.

Här visar Karl-Erik stolt upp dagens

besiktningsprotokoll på brandbilen,

utan anmärkning.

2016-04-19