Spinnrocksvarvarverkstaden

Spinnrockssvarvarverkstaden  är en gåva av den sista rocksvarvaren Johan Emanuel Westbergs dotterson Enar Karlsson 1944. Johans spinnrockar var som regel numrerade och eftersökta för sin fina kvalité.


Den flyttades från Långrudan i Bro, och har tidigare stått vid Knösen i samma by.  En mycket unik byggnad som är helt intakt (med verktygg och halvfabrikat) och som troligen är landets enda bevarade spinnrocksvarvarverkstad.

SPINNROCKSVARVARVERKSTADEN

Folke Gustafsson (i mitten), son till Enar Karlsson som skänkt spinnrocksvarvarverkstaden, med fru Majbritt och sonen Leif på besök vid Åsavallen maj 2011.