TIDSKRIFTER

Edsbro historia och historier

   Edsbro - Historia och historier


Vår tidskrift som blev klar 2013 efter många års arbete.

Pris: 150;-

Säljs vid evenemang, efter överenskommelse (vid

postande tillkommer frakt). och i digital form!


Innehåll: 

Del 1, Bonde till Boende

Del 2, Gårdarna som försvann

Del 3, Nutidsbilder


Medverkande till att färdigställa boken: Suzanne Axell, Bengt Björk, Birger Björnestedt, Birgitta von Otter, Casten von Otter, Ellert Staf (Jansson), 

Elever och lärare i Edsbro, Angelica o.ch Emeilie Björk, Sara Borg, Niklas Bergman.


Kontakta oss för köp eller för mer information.

    Tillbakablick


Tillbakablick är en skriftserie som utkommit i 18 nummer och som handlar om Edsbro med omnejd.

Författare är Johnny Carlsson.


Pris: 60:- för nummer t.o.m 2010

80:- för nummer efter 2010

10:- för register.


Tidskriften säljs fysiskt genom Edsbro hembygdsförening vid våra olika evenemang eller efter överenskommelse (vid postande tillkommer frakt)..


Numren utgivna efter 2010 kan du även få som digital version!


Kontakta oss för köp eller för mer information.