TIDSKRIFTER

Edsbro historia och historier

   Edsbro - Historia och historier


Vår tidskrift som blev klar 2013 efter många års arbete.

Pris: 150;-

Säljs vid evenemang, efter överenskommelse (vid

postande tillkommer frakt). och i digital form!


Innehåll: 

Del 1, Bonde till Boende

Del 2, Gårdarna som försvann

Del 3, Nutidsbilder


Medverkande till att färdigställa boken: Suzanne Axell, Bengt Björk, Birger Björnerstedt, Birgitta von Otter, Casten von Otter, Ellert Staf (Jansson), 

Elever och lärare i Edsbro, Angelica o.ch Emeilie Björk, Sara Borg, Niklas Bergman.


Kontakta oss för köp eller för mer information.

    Tillbakablick


Tillbakablick är en skriftserie som utkommit i 18 nummer och som handlar om Edsbro med omnejd.

Författare är Johnny Carlsson.


Pris: 60:- för nummer t.o.m 2010

80:- för nummer efter 2010

10:- för register.


Tidskriften säljs fysiskt genom Edsbro hembygdsförening vid våra olika evenemang eller efter överenskommelse (vid postande tillkommer frakt)..


Numren utgivna efter 2010 och nummer 2 och 3 kan du även få som digital version!


Kontakta oss för köp eller för mer information.