TIDSKRIFTER

Edsbro historia och historier

   Edsbro - Historia och historier


Vår tidskrift som blev klar 2013 efter många års arbete.

Pris: 150;-

Säljs vid evenemang, efter överenskommelse (vid

postande tillkommer frakt). och i digital form!


Innehåll: 

Del 1, Bonde till Boende

Del 2, Gårdarna som försvann

Del 3, Nutidsbilder


Medverkande till att färdigställa boken: Suzanne Axell, Bengt Björk, Birger Björnestedt, Birgitta von Otter, Casten von Otter, Ellert Staf (Jansson), 

Elever och lärare i Edsbro, Angelica o.ch Emeilie Björk, Sara Borg, Niklas Bergman.


Kontakta oss för köp eller för mer information.

    Tillbakablick


Tillbakablick är en skriftserie som utkommit i 18 nummer och som handlar om Edsbro med omnejd.

Författare är Johnny Carlsson.


Pris: 60:- för nummer t.o.m 2010

80:- för nummer efter 2010

10:- för register.


Tidskriften säljs fysiskt genom Edsbro hembygdsförening vid våra olika evenemang eller efter överenskommelse (vid postande tillkommer frakt)..


Numren utgivna efter 2010 kan du även få som digital version!


Kontakta oss för köp eller för mer information.


Tillbakablick nr 18

2015


Numret ägnas åt gårdar och torp och deras invånare.

Innehåll: bl. a. Barnmorskebostaden, mejeriet, bruket, Vagn, Sjöstugan, Brobackens handelsbod och Baggbol. 

Tillbakablick nr 16

2013


Innehåll: olika artiklar om Edsbro bruk, forntida fynd från Valla/Vagn och Grandins kluriga gubbar från 1950-talet.

Tillbakablick nr 17

2014


Numret ägnas åt gårdar och torp och deras invånare.

Innehåll: bl. a. Ramsdal, Tallbacken, Nybrodal, Kovilan, Sjöhagen, Dumran och Knäbåg.

Tillbakablick nr 15

2012


Innehåll: olika artiklar om Edsbro bruk och Åsby.

Tillbakablick nr 14

2011


Innehåll: Olika artiklar om Edsbro bruk, Kyrkbacken, Edsbro skola 1912-1914, Per Erik Fredrik Segerqvist, Spinnrockssvarvare J.E. Westberg, Westbergs-Jan (ett original) och Valla by (ägarlängder m.m.)

Tillbakablick nr 12

2009


Innehåll: Brottsdramat i Ropsten 1891, Utdrag ur kommunalstämmeprotokoll (angående dramat 1891), Kragsta, yrkesutövare i Edsbro, Legostadga, från Vänsterljung till Myskja,

Tillbakablick nr 10

2007


Innehåll: Åsavallen, Björksätragården, Fridolf Wijk berättar om folktro, De lärde sig sköta ett kök (klassfoto 1910), järnvägens betydelse för Edsbro, förändringar inom jordbruket, Vagnåla, Sättra gästargivargård, avskrift från gästgivaren i Sättras dagbok, Edsbro snickerifabrik.

Tillbakablick nr 8

2005


Innehåll: KW:s handelsbod i Edsbro, Edsbro skola 1938, Bondetåget 1914, Rekinde och Hållviks skolor, Edsbro skola 1915, när ryssarna kom, Lars Engman, arbetare från Edsbro bruk 1902, Kalle Herman, festplatser. 

Tillbakablick nr 6

2003


Innehåll: En tidsepok skildrad av Vioala Eriksson (Vagn), spionen vid Hållvik, Edsbro skola 1921, järnvägen Rimbo-Hallstavik, Skenninge jaktlag 1950, nykterhetsorganisationer i Edsbro, bränder i Edsbro (Myskja), handels- och affärsverksamheter i Edsbro.

Tillbakablick nr 4

2001


Innehåll: Gjärstasågen, När gengasen kom till Edsbro, Smara skola 1930-tal, En Rosalgens nimrod (älgskytten Carl Erik Sandberg), cykeltrim, Edsbro skola 1969/1970, eldsvådan i Åsby by, Gustaf Holger Jansson (utvandrare från Edsbro). 

Tillbakablick nr 2

1999


Innehåll: Forna tiders hantverkare i Edsbrobygden, skolkort från Edsbro gamla och ny skola, milstolpar i Edsbro socken, August Wilhelm Landén (entreprenör och bonde), AB Edsro Såg & Valskvarn, "Karamella" (Anna Karin erssons dagbok, del 1).

Tillbakablick nr 13

2010


Innehåll: Fornfynd i Edsbro, Åseborg, Tokes sten (minnesmärke från Vikingatiden), Svitjod, Edsbro kyrka, Ättlingar till Nils i Smarum, källor.

Tillbakablick nr 11

2008


Innehåll: teateramatörer, Hermans prisbelönta trädgård (Stafs i Myskja), vagabonder, slaktare i Edsbro, Andriettes tänkvärda verser, byordning för Skenninge 1789, barnmorskor - jordemödrar, Edsbroortens hästförsäkringsförsäkring, kyrkvägen Hållvik - Edsbro.

Tillbakablick nr 9

2006


Innehåll: Tävlingar på sjön Sottern, Den första Edsbrodagen, fattigvården i Edsbro, eldsvådan i Sparrtorp, Vad hände i Edsbro 21 aug. 1938?, Edsbro skola 1978-1979..

Tillbakablick nr 7

2004


Innehåll: Härlin & Co, En knodd berättar, 1922-23 års komfirmander, Edsbro skytteförening, fornbåten vid Salstasjön, Karl-Arvid Grandin berättar (komminister i Edsbro), svårigheter 1918, resultat av plöjningstävlan, gamla huskurer, profiler i Edsbro - Ivar Andersson, branden vid Edsbro Kvarn & Såg, höbärgning i Rekinde 1926.

Tillbakablick nr 5

2002


Innehåll: Eskil Noge - tiden i Kanada, Edsbro brandkår, branden i Edsbro prästgård, Emanuel "Manne" Pettersson, Segerdals och Söderlunds bakom all gott (bageri och kafé), Edsbro kyrkoskola år 1928 (Elever f. 1915-1916), Kolfats-Kalle, elektrifieringen av Edsbro.

Tillbakablick nr 3

2000


Innehåll: Karamella del 2 (forts. dagbok), Karamellas dotter och svärson med familj, skolklass 1944 (Edsbro åk 3 & 4), Tasset (festpaviljongen vid Brotorp), Tilda i Myskja, Emma Broberg, skolklass 1935, Hjalmar Engman.

Tillbakablick nr 1

1998


Innehåll: Edsbro socken, minnesanteckningar Edsbro komministergård 1984-1900, Edsbro skolor genom tiderna, Smara skola samt utgiftsbudget 1899, Viktor Jansson berättar skolminnen, posthistoria i Edsbro, telefonens ankomst till Edsbro och bygdens första abonnenter, minnesbilder, folkrörelserna.