Silversvärdet - Tidskrifter

VÄLKOMMEN

TILL VÅR

HEMSIDA

EDSBRO

HEMBYGDSFÖRENING

TILLBAKABLICK NR 18

EN FORTSÄTTNING PÅ NR 17

FINNS NU UTE TILL FÖRSÄLJNING

TILBAKABLICK är en tidskrift som nu har kommit ut i 18 st nummer, alla numren handlar om Edsbro med omnejd, detta är det sista numret.

Författare är Jonny Carlsson.

Tidskriften säljs genom Edsbro Hembygdsförening vid vår olika arrangemang.

EDSBROSVÄRDET

 

När järnvägen drogs genom Edsbro strax före 1900-talet, påtäffades ett forntida svärd. Det är eneggat och 

80 cm långt, med 5,68 cm bred klinga. Formen skiljer sig från ett vikingasvärd, det är lite kortare och har ett ovanligt fäste (handtag).

Fästetungans hörn är utdragna till två långa snibbar och har 10 nithål.

1927 införlivades svärdet med Statens Historiska Museums

samlingar (nr 10743:1), som har daterat det till förromersk järnålder  tusen år före vikingatiden!

Svärdet är "brutet" - ihopböjt - på tre ställen. Det var vanligt att stormän begravdes med vapen som gjordes obrukbara. Svärden var ofta dyrbart utsmyckade och vida berömda. Många vapen från forntida epoker har påträffats. men inte så många är lika välbehållna som detta från Edsbro.

Edsbro hembygdsförening har tagit fram en miniatyr av detta svärd i silver att bäras som ett halssmycke.

Hänget kostar 600,- och har tagits fram i ett fåtal exemplar.

Hänget kan köpas vid våra evenemang eller kontakta Inger Nyström

070 670 7320

 

Nr 18 är en fortsättning på nr 17


Barnmorskebostaden

Bostadshus för järnvägsanställda

Edsbro f.d. småskola och lärarbostad

Edsbro mejeri

Långbro Handel

Lunds Handel

Sjöstugan

Vagntorp

Grans(s)vreten

Vagn (Wagnum)

Finntorp

Bruket (arbetarbyggnad)

Sandgropstorpet

Vagnåls-Lottas stuga

Berget

Bro ägor, Starrbäcken

Starrbäcken

Brolund

Brobackens handelsbod

("Arbergs") Harbergs torp i Allmorhagen

Husgrund mellan Bro och Lindholmen

Karl Isaxs-backen

Hägnaden

Baggbol

Sandbanken

Pettersborg

Vibäck

Björksveden

Rudäng

Blomsteräng

Prästängen

Dragontorp: Ladängen

                    Bolande

                    Söderlund

                    Salsta


och där är det sista ordet skrivet för

"Edsbro en Tillbakablick"

Vi tackar Johnny Carlsson för alla nummer med mycket intressant historia om Edsbro


TILLBAKABLICK NR 17


Nr 17 2014

(Hela numret ägnas åt gårdar och torp och deras invånare.)Ramsdal

Tallbacken

Grandal

Rönningen

"Tysta Marie"

Hållviks skola

Nybrodal

Rekinde skola

Bergendal

Knappen

Djuprundan

Hagatorpet (Tryggören)

Kovilan

Björksätragården

Kvicksalshagen

Sandbergs skomakarstuga

Gilbergs stuga

Sjöhagen

Smibacken

Andersgården

Knäbåg

Landsvi Majs stuga

Den nordligaste av Myskja bys ursprungliga gårdar

f.d. Norrgården Myskja

Åsby; Norr- Mellan- och Södergården

Dumran

Komötet

KW:s

KlockargårdenEDSBRO HISTORIA OCH HISTORIER


Vår tidskrift som blev klar 2013 efter många års arbete.


Innehåll

- över 100 (!) gamla och nya fotografier som visar Edsbros

förvandling från"bondby" till "boende-by".

- Birgitta von Otter om Roslagens glömda Medeltidsby utan väg,

telefon och el som riktstidningar skrev om 1950.

Fans bro som gick under vattnet.

- Susanne Axell har varma och kusliga (!) minnen från sitt

Koludden - ett av Roslagens största fritidsområden.

-Berättelser om jord- och skogsbrukets förvandling, masugnen,

kyrkans hemska bildvärld och ett par nationella fornminnen.

- Dagens skolbarn i Edsbro tycker till om sin hemort.

- m.m.


Pris för denna är 150,-

Finns att köpa ICA Nära, XL Bygg Pousette, Edabro Kvarn

samt vi alla våra arrangemang/aktiviteter

EDSBROBOKEN är åter i lager kosta150,- finns att köpa vid våra arrangemang samt hos Nyströms Verkstadsservice i Edsbro

Del 1, Bonde till Boende

Del 2, Gårdarna som försvann

Del 3, Nutidsbilder

Medverkande till att färdigställa boken är

Suzanne Axell

Bengt Björk

Birger Björnestedt

Birgitta von Otter

Casten von Otter

Ellert Staf (Jansson)

Elever och lärare i Edsbro

Angelica o. Emeilie Björk

Sara Borg

Niklas Bergman


Önskar du köpa nya eller gamla nummer av Tillbakablick så är priset

60.- för de äldre och

80.- för de "nyare" samt ett

Register 10,- (nr 1 - 18)

Saknas något nummer tar vi upp beställning och gör ev nytryck (då till en annan kostnad och beroende på antal beställningar).

Har du ej möjlighet att medverka vid våra arrangemang skickar vi gärna 1 ex til dig, ta då kontkat med Inger Nyström 070 670 73 20 eller

nystrominger@gmail.comEDSBRO HEMBYGDSFÖRENING