Edsbrosvärdet

VÄLKOMMEN

TILL VÅR

HEMSIDA

EDSBRO

HEMBYGDSFÖRENING

  ”EDSBRO-SVÄRDET”

                 ETT SMYCKE OCH EN SYMBOL MOT VÅLDET

 

 

Roslagens inre är rikt på historia. Spår av bosättningar, fornborgar och gravar kantar de gamla seglingslederna in i Uppland. Edsbro ligger vid en sådan led där fornfynd har påträffats som är äldre än vår tide-räkning. I Edsbro finns fem "vikingaborgar" och tusentals fornlämningar.

 

När järnvägen drogs genom Edsbro strax före 1900-talet, påträffades ett forntida svärd.

Svärdet är eneggat, 80 cm långt med fästet som är 14 cm, klingans bredd är 5,8 cm.

Det är lite kortare och har ett ovanligt fäste (handtag).Fästetungans hörn är utdragna till två långa snibbar och har tio nithål.

Fyndet daterades till förromersk järnålder – tusen år före vikingatiden.

År 1927 införlivades det med Statens Historiska Museums samlingar, nummer 10743:1.

 

Svärdet är hopböjt på tre ställen. Det var inte ovanligt att stormän begravdes med vapen som gjordes

obrukbara. Svärden var ofta dyrbart utsmyckade och vida berömda. Många vapen från forntida epoker har påträffats, men inte så många är lika välbehållna som det från Edsbro.

 

Vi i Edsbro Hembygdsförening ser det avsiktligt deformerade svärdet som en anti-våldssymbol.

Till hembygdsföreningens  80-årsjubileum 2014 har vi tagit fram en miniatyr i silver med hjälp av silversmeden Sören Carlander i Norrtälje. Smycket vill vi tillägna kampen mot den ökade spridningen

av handvapen - knivar, skjutvapen och annan beväpning.

Av behållningen har ca 25 procent gått till en

svensk organisation som verkar i samma anda.

 

Juli 2014

Edsbro Hembygdsförening

gm Casten von Otter
Edsbro Hembygdsförening har tillverkat en kopia av originalstorlek, Lars Morén är smeden.

Denna kopia kommer att finnas till beskådning vid våra evenemang.

 

Detta fina hals-smycke har nu sålts genom Edsbro Hembygdsförening.

vid alla våra olika evenemang till en kostnad av 600.-.

Hänget fanns i blankt eller oxiderat silver, 3 cm långt och 1 cm brett, vikt 7gr..

 

Idag är alla 94 exemplar sålda och när vi tog fram detta bestämdes det att 25% av vår vinst skulle skänkas till en organisation som arbetar mot våld i samhället.25% blev 3.200,- som vi nu har skänkt till

Stiftelsen Ungdom Mot Våld

www.ungdommotvald.com

se nedan diplom och tackbrev
EDSBRO HEMBYGDSFÖRENING

Originalet


Man kan även läsa om detta fynd i Tillbakablick

nr 13 och 15.