Byggnader vid Åsavallen

VÄLKOMMEN

TILL VÅR

HEMSIDA

EDSBRO

HEMBYGDSFÖRENING

KORT INFORMATION OM VÅRA BYGGNADER VID ÅSAVALLEN


Vid våra evenemang hålls flera av dessa öppna för intresserade

Loftboden Antiken, är ett lider med magasinbyggnad  Den uppfördes på 1700-talet vid Norrgården i Rekinde by, flyttades i början på 1900-talet till 

skogvaktarebostaden i Hållvik. Loftboden flyttades till Åsavallen  1958.

Gåva av Holmens Bruk 1952.               

Prästgårdsboden 

Förvärvades 1944 efter att Edsbro prästgård brunnit ned. 

Byggnaden användes idag som kaffestuga.                   

Fähus

med foderrum består av bås för tre kor samt gris-, får- och kalvbox.

Foderrummet (t vä.) är anpassat till djurens behov av hö m.m. under

ett vinterhalvår. Hästen "dragdjuret" fanns i en annan byggnad.

Loftboden                           

flyttades troligen år 1939.     

Längs den övre delen finns en utskjutande svalgång. 

 Klockstapeln som stod emellan Prästgårdsboden och Rusthållarboden.

Matbod och snickarbod 

under samma tak. Matboden, vänstra dörren, har två bottnar som användes för

förvaring av nersaltat kött, korv, mjöl och andra hållbara förnödenheter.

Godsmagasinet 

är Edsbros  f.d. järnvägsstation som användes för avgående och

ankommande gods här visas idag också ett skol- och postmuseum

från äldre tider.  Gåva av Norrtälje Kommun

Rusthållarboden 

användes under den tid då man hade indelta soldater. Här förvarades rotesdragonens utrustning.

  Gåva av makarna Hilma och August Landén, Valla

 

Luckboden

vid olika evenemang vid Åsavallen öppnas luckorna förlotteri, korvförsäljning mm beror på vilken typ av evenemang som anordnas.

Gåva av Gustav Nilsson, Valla.

Från vänster: Prästgårdsboden, Rusthållarboden och Loftboden i tidig skrud vid Åsavallen.

Björksätragården

består av bostadshus, mathus och fähus med foderrum. Torpet var en utgård till Norrgården i Åsby by och flyttades hit till sin plats 1950. Bostadshuset är en parstuga, ursprungligen byggd 1651. Vardagsstugan (köket) till höger var familjens och tjänstefolkets bostad för arbete och vila. Söndagsstugan användes till fest och var möblerad med ett stort bord mitt i rummet.

Gården är en gåva från Holmens Bruk


Dubbel - Dasset 

Westbergs verkstad         

Spinnrockssvarvarverkstad är en gåva av den sista rocksvarvaren J.E. Westbergs dotterson Enar Karlsson 1944.

Den flyttades från Långrudan i Bro, och har tidigare stått vid Knösen i samma by.  En mycket unik byggnad, troligen landets enda bevarade spinnrocksvarvarverkstad.

Skogslada - Utlada                   

från urmarken. Museum med äldre jordbruksredskap och vagnar (när det ej är någon aktivitet där).

I störhuset intill som färdigställdes 1977 förvaras Edsbro sockens sista brandbil med en del av brandmännens utrustning.

Skogsladan är en gåva av Yngve Andersson, Valla 1982.

 

År 2010 byggdes det ett nytt golv i ladan, idag ordnas här, bla logdans och julmarknad.


Folke Gustafsson (i mitten) 

son till Enar Karlsson som skänkt spinnrocksvarvarverkstaden

med fru Majbritt och sonen Leif

på besök vid Åsavallen maj 2011