Edsbro

VÄLKOMMEN

TILL VÅR

HEMSIDA

EDSBRO

HEMBYGDSFÖRENING

År 2015 startade föreningen ett samarbete med barnen i Edsbro skola. Vi tyckte det var dags att snygga upp "parken" i Edsbro samt få till något på den ogräsbevuxna plätten mellan skolan och affären.

Skolbarnen gjorde ritningar av vad de ville ha där, genomgående på ritningarna var skateramp och sittplatser.

(År 2013 gjordes ett första försök till uppsnyggning av parken, för en finare park vid uppsättningen av konstverket 2014. Kommunen var inte intresserad den gången)

Föreningen samlade ihop dessa skisser för en aktivitetspark samt vår skiss på en mer sittpark och la en namnlista i affären tillsammans med dem.

Många Edsbrobor skrev på och representant för föreningen och föräldrarna åkte in och lämnade över denna till kommunen.

Vi har nu fått svar att kommunen kommer att göra en försköning i "sittparken" med olika sittplatser, träd, belysning på vårt konstverk skänkt av Alf Olsson, samt en grillplats.

Aktivitetsparken hamnade på en annan avdelning och är fortfarande under lupp.

Det fortsatta arbetet mellan kommunen och Edsbro gällande aktivitetsparken är nu övertaget av gruppen

Framtid Edsbro som arbetar bla. med dessa projekt.

Vi håller tummarna för att det även blir en aktivitetspark för de yngre inte bara fint och sittplatser för de äldre.

Regnbågen

konstverk skänkt av

Alf Olsson

vid hembygdsföreningens

80-års firande

står nu i Edsbro-parken

 

EDSBRO


Edsbro är en gammal kulturbygd. Sedan tidig järnålder finns här ett stort gravfält med resta stenar. År 1653 kunde man räkna till 44 st, men nu finns endast ett fåtal kvar.

Bruksmiljön, med sin bruksgata och röda längor är väl bevarade.

 

Namnet skrevs 1287 de Hæsabro. Här finns en dialektform

æsa = "åsbornas".

Edsbro kyrka är byggd på Åsby ägor. Den är belägen vid en bro där åsen genombryts av en å.      

 

Edsbro Kyrka började byggas under första delen av 1200-talet och fick flera tíllbyggnader under århundradenas      lopp. 1625 fick kyrkan sin rika målningsskrud, den kalkades över på 1700-talet, då tog man även upp större fönster. Målningarna togs fram 1904.

Kyrkvallen omnämns som tingsplats redan under medeltiden.


Edsbro är en ort med Riksintresse!!


I EDSBRO SOCKEN BOR DET CA 1.300 PERSONER, VARAV 800 PERSONER BOR I TÄTORTEN

 

Vägbeskrivning till  Edsbro.  

från Stockholm:   

 E18 mot Norrtälje. Tag av vid Roslagsstoppet, följ väg 280 mot Rimbo.  

   I Rimbo, sväng höger mot Östhammar väg 280. Framme efter 19 km.

   SL buss 639, hållplats Edsbro Kyrka eller Edsbro Centrum. 

                                                                                                   

 Från Uppsala:                                                                              

   Följ väg 282 från rondellen vid Coop / Ikea, 5 mil.                                                                                                

 


 


 

 

 

 

 

 

 


VID EDSBRODAGARNA 2012  UTSÅGS AV EN ENHETLIG JURY

LEA HAGLUND TILL VINNARE AV VÅR EGEN

EDSBROBULLE


Lycka till med baket

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


EDSBRO HEMBYGDSFÖRENING