Edsbro Masugn

VÄLKOMMEN

TILL VÅR

HEMSIDA

EDSBRO

HEMBYGDSFÖRENING

Förvaltarbostaden vid Edsbro masugn

Detta vykort är daterat 4/9 1919

det är ca 1 år efter att masugnen släcktes för gott den

26/2 1918

Noterat:

den 26:e februari år 2018 var det 100 år sedan denna masugn släcktes

Vet ej om man kan komma närmare i bildmässigt datum

Masmästare Samuel Edström född 1867, bilden är från 1943

EDSBRO MASUGN


Brukets naturliga kraftkälla var ursprungligen vattenkraften som drev vattenhjul och blåsmaskiner m.m. Vid bruket tillverkades tackjärn från 1680-talet till början av 1900-talet (sista smältan förmodligen 1918). Anläggningen har sedan starten tillhört Skebobruk. Dit transporterades tackjärnet i pråmar och förädlades.

Masugnen är om- och påbyggd ett flertal gånger vilket framgår av ugnens olika byggnadsmaterial. Översta påbyggnaden utfördes vid 1800-talets slut.

Malmen rostades med gas från masugnen för att bli fri från svavel och andra oönskade ämnen. Den blev så skör och lätt att den för hand kunde krossas till små stycken. Rostad malm och träkol fördes i olika transportbanor upp till masugnskransen överst på ugnen och fylldes på, ibland med tillsats av kalksten om kiselhalsten i malmen var för hög.

Temperaturen i masugnen ökades genom inblåsning av s.k. blästerluft från en blåsmaskin.

Ugnen tappades genom olika tömningshål var tredje eller fjärde timme. Den lättare slaggen användes som byggnadsmaterial i omkringliggande byggnader eller kördes på tippen. Järnet rann ut i formar och blev tackjärn eller gjutjärn.

I äldre tid var masugnen öppen, på 1800-talet slöts den upptill. Härigenom kunde gasens värme tas tillvara och användas till förvärmning av blästerluften.
Norrtälje kommun är ansvarig ägare till Masugnen


Se även under "Ljudfiler Edsbro masugn" där man kan ladda ner en historia när bruket var aktivt.

 


 

EDSBRO BRUK  Bruket anlades i slutet på 1600-talet för att tillverka tackjärn för Skebo Bruk.

Här finns bla en välbevarad masugn, röda arbetarbostäder,bruksmuseum, medeltidskyrka samt en fin gammal smedja.                           

                         

Lars Morén smider


TACKJÄRN OCH GÖT FRÅN MASUGNEN

Stig grillar kolbullar utanför smedjan


EDSBRO HEMBYGDSFÖRENING

Edsbro Masugn har också ljudfiler

som kan laddas ner till MP 3 och till datorn

www.irismedia.se/edsbro

(egen flik i huvudmenyn)


Gör ett besök i Edsbro Masugn

i din dator klicka på länken i Menyn som finns under "EDSBRO" .


Ljudfilerna finns med och utan syntolkning i olika avsnitt

Masugnen - Smedjan - Smedjan och bostaden - Kyrkan.